Rikkooko kirkkohallitus & arkkipiispa tietoisesti ja törkeästi Suomen lakia?

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on loogisesti kulkemassa kohti tilannetta, jossa sen julkisoikeudellinen asema joutuu puntariin.

Samoin sen asema kirkollisverojen kohteena joutuu uudelleen harkittavaksi.

Miksi?

Epäilen, että se ei julkisyhteisönä noudata omia sääntöjään.

Epäilen, että sen jotkut sen johtavat virkamiehet syyllistyvät harkittuun ja tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. He eivät kunnioita KHO:n tuomiopäätöstä.

Kirkko – julkisyhteisö, jolla on julkisoikeudellinen asema

Onko kirkko sitten velvollinen noudattamaan omia lakejaan ja voiko sen omien sääntöjen rikkominen tai noudattamatta jättäminen olla virkarikos?

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on julkisoikeudellinen organisaatio. Julkisyhteisöt hoitavat julkisia hallinto- tai palvelutehtäviä tai käyttävät julkista valtaa. Julkista valtaa kirkko harjoittaa vihkiessään miehen ja naisen avioliittoon.

Kirkko ei ole viranomainen mutta kuten EU:n direktiivi toteaa, se täyttää kriteerit julkisoikeudelliseksi laitokseksi.

Kirkon on siksi ehdottomasti noudatettava lakia ja omia säädöksiään.

Tämän kyseisen yhteiskunnallisen yhteenliittymän eli julkisyhteisön toiminta ja järjestely on siksi lailla säädettyä (kirkkolaki). Eduskunta säätää sen. Sen julkishallinto ts. kirkkohallitus toimeenpanee eduskunnan säätämät lait hallintosäädösten kautta.

Se ei voi poiketa eduskunnan antamista määräyksistä. Eikä omista säädöksistään.

Voiko se rikkoa lakia ja omia säädöksiään?

Ei voi.

Jos julkisoikeudellinen organisaatio rikkoo lakia, on se vastuussa siitä ts. siltä voidaan vaatia vahingonkorvausta. Vahingonkorvauslain mukaan julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan julkista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen vahingon. Erityisesti julkista valtaa käyttäessään ts. vihkiessään avioliittoon, kirkon on ehdottomasti noudatettava lakia, esim. tutkittava esteet, ym.  

Entä jos sen työntekijä tai virkamies rikkoo lakia?

Virkavelvollisuuksien rikkominen on virkarikos. Silloinkin kun tekijänä on esimerkiksi julkisyhteisön työsopimussuhteinen työntekijä. Virkarikosten syyteoikeuden vanhentumisaika on vähintään viisi vuotta rikoksen tekijän asemasta riippumatta. Tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta voidaan tuomita rangaistukseksi vain sakkoa tai varoitus.

Lainsäätäjälle on selvää, että mikäli jokin julkisoikeudellinen yhteisö ei noudata lakia vaan rikkoo sitä systemaattisesti, se alkaa harkita sitä, että se voi säätää lain, jonka mukaan se ottaa ko. julkisoikeudellisen vallan kyseiseltä organisaatiolta pois.

Tässä asiassa ei voi olla poikkeuksia. Korkein hallintooikeus (KHO) on antanut jo ennakkotapaustuomion, jonka mukaan kirkon on noudatettava omia säädöksiään.  

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on päättänyt, että luterilaisen kirkon tuomiokapituleilla on oikeus antaa varoitus papeille, jotka ovat vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.

Päätöksessään KHO toteaa, että kaikilla uskonnollisilla yhdyskunnilla on itsenäinen oikeus päättää, vihkivätkö ne avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.  Mutta…Korkein hallinto-oikeus totesi, että ennen avioliittolain muutosta luterilaisen kirkon kanta oli, että avioliitto on miehen ja naisen välinen. ”Kirkkokäsikirjan avioliittoon vihkimistä koskevaa kaavaa, jonka sanamuoto viittaa vain miehen ja naisen väliseen avioliittoon, ei ollut avioliittolain muuttamisen jälkeen muutettu”.

Tämä merkitsee sitä, että kirkkokäsikirjan kaava ratkaisee ja että kirkon on noudatettava sen omia määräyksiä.

Ehdottomasti.

Osa kirkon työntekijöistä näyttää tietoisesti ja harkitusti yllyttävän ja organisoivan kirkon omien säädösten vastaista toimintaa ts. yllyttävän virkarikoksiin

Marraskuun alun kirkolliskokouksessa jätettiin arkkipiispalle ja kirkkohallituksen kansliapäällikölle 31 kirkolliskokousedustajan allekirjoittama vetoomus.

Siinä kirkkohallitusta ja piispainkokousta kehotettiin ryhtymään toimiin Sateenkaaripappien yhteisön sellaista toimintaa vastaan, jossa organisoidaan samaa sukupuolta olevien parien kirkollista vihkimistä tai annetaan sitä koskevaa virheellistä viestintää (ks. https://sateenkaaripapit.wordpress.com/). 

Ihmettelen sitä, että kirkkohallitus ja arkkipiispa eivät ole tehneet asiassa mitään.

Epäilen, että tämä ns. sateenkaaripappisjoukkio näyttää avoimesti, törkeällä tavalla ja yksinteoin ohjailevan virkamiesten toimintaa, jossa Suomen hallinnon ylimmän päätöksentekoelimen ja korkeimman hallinnollisen tuomioistuimen päätöstä rikotaan järjestelmällisesti.

Kirkolliskokoushan päätti olla laajentamatta kirkon avioliittokäsitystä sukupuolineutraaliksi, ja korkein hallinto-oikeus katsoi, että kirkolla on siihen oikeus. Niinpä Sateenkaaripappien yhteisön toiminnassa ei ole kyse pelkästään yksittäisten pappien tekemistä virkavirheistä, joita voisi pastoraalisen harkinnan nimissä katsoa läpi sormien.

Kyse on siten oikeusistuimen antaman hallinnollisen tuomion systemaattisesta ja törkeästä halveksunnasta.

Syyllistyykö kirkkohallitus & arkkipiispa tuottamukselliseen virkarikokseen, kun ei ota asiaa vakavasti?

Piispainkokouksella ja kirkkohallituksella lienee kiusauksena unohtaa tuo vetoomus ö-mappiin.

Arkkipiispa sanaili, että ”pakottamalla ei päästä eteenpäin”.

Kirkon maineen kannalta on kuulemma ikävää, jos Sateenkaaripapit nostetaan esiin kielteisessä sävyssä.

Kirkon asema yhteiskunnassa saattaa heiketä.

Voi voi.

Ikävä juttu.

Kirkon on kuitenkin noudatettava lakia – olipa se maineen kannalta miten ikävää tahansa.

Vielä kerran; epäilen kaikella rakkaudella ja sympatialla, että kyseessä on kollektiivisesti tehty virkarikos ja yllyttäminen rikokseen, jota kirkkohallitus ja arkkipiispa tietoisesti peittelevät. Sekin lienee virkarikos.

On käsittämätöntä, että nämä ”sateenkaaripapit” ovat unohtaneet maallisen lain merkityksen vaikka ovat pappeina harjoittamassa julkista valtaa.

On miltei mahdoton ymmärtää, että kirkkohallitus, kirkolliset neuvokset ja neuvoksettaret sekä arkkipiispa eivät toimi Suomen lain mukaisesti.

Se, että julkisoikeudellisessa yhteisössä rikotaan tietoisesti lakia, on törkeää. Lain rikkominen vahingoittaa kirkkoa ja luottamusta siihen. Entä jos nämä papit rikkovat lakia tässä asiassa – missä muussa asiassa he aikovat rikkoa lakia?

Jos vedotaan taas siihen, että nyt noudatetaan lain henkeä, ollaan vaarallisilla harhateillä. Tätä samaa argumenttia käytettiin Lapuan Liikkeen kyyditysten yhteydessä.

Onko kirkko Lapuan Liikkeen teillä? Ovatko sateenkaaripapit saaneet vaikutteita väkivaltaisilta ja fanaattisilta ääriliikkeiltä? Onko laillisuuden vaatimukset unohdettu tässä ääriyhteisössä?

Voiko lainrikkomukset lakaista hissukseen maton alle?

Toisaalta voi olla niinkin, että jos kirkon ylin johto yrittää lakaista Sateenkaaripappien järjestelmälliset virkavirheet maton alle, se kääntyykin kirkon yhteiskunnallista asemaa vastaan. Kirkkohan haluaa olla julkisoikeudellinen yhteisö.

Suurin syy tähän haluttomuuteen ja hiljaisuuteen on ehkä siinä, että kirkko saa verotuloja.

Verojen kerääminen on ilmeisesti kivaa.

Mutta miten se voi olla julkisoikeudellinen yhteisö, jos se ei pyri toimeenpanemaan omia julkisoikeudellisia säädöksiään? Miten voi kerätä fyrkkaa jäseniltä, jos ei itse noudata lakia? Kun joku valtion juristi äkkää tämän, kirkon nykyinen yhteiskunnallinen asema saattaa joutua puntariin ja keveäksi havaituksi. 

Hallintoa koskevassa lainsäädännössä sanottaneen jotain siitä, että virkamiehet porukassa ja ehdoin tahdoin rikkovat säädöksiä ja heidän esimiehensä toteavat vaan, että ”ei heitä voi pakottaa”.

Sellainen kuulostaa Hermannin nuorisoseuran vaan ei julkisoikeudellisen yhteisön hallintomenettelyltä.

Arto Luukkanen

Kristitty, kirkkovaltuutettu, varakansanedustaja, kunnanvaltuutettu, pastori ja Suomen kansalainen, joka toivoo, että lakia noudatetaan myös kirkossa. Kaikella rakkaudella ja suvaitsevaisuudella. Suvaitsemattomuutta ja rakkaudettomuutta vastaan!

4 vastausta artikkeliin “Rikkooko kirkkohallitus & arkkipiispa tietoisesti ja törkeästi Suomen lakia?

 1. Loistavaa esiintuontia jälleen , hyvä Arto luukkanen . Lisää vaan näkyvyyttä isoon mediaan jos se onnistuu . Voi olla nyky päättäjille liian hankala .
  Ps. On jotenkin mennyt meiltä ohi missä on ”Alfa tv dosentti” kaipaus on kova ,ohjelmasi oli raikas ja rehellinen tuulahdus tähän saasteikseen viher/vasemmisto ahdistuksen aikaan.
  Hyvää otetta ja joulun odotusta kaikesta huolimatta,
  Trv Juhani Aro salo

  Liked by 1 henkilö

 2. Se, mitä lestadiolaiset tekevät ev.lut kirkon nimissä ja suojissa, on erittäin arveluttavaa. Ev.lut kirkosta on tullut myös työpaikkoina lestadiolaisten etuoikeus. Seurakuntien koko henkilökunta on lestadiolaisia ja niin myös lähetystyöntekijät ulkomailla on lestadiolaisia ja suurinosa papeista alkaa olla lestadiolaisia. Meidän aitojen oikeiden evankelis luterilaisten ei kyllä kannata enään maksaa kirkollisveroa koska emme hyödy siitä mitään. Minä erosin kirkosta juhannuksena, eli joudun maksamaan kirkolle veroa vain lestadiolaisten hyväksi vielä tämän vuoden loppuun. Yritykseni osuudesta kirkollisveroon en pääse mitenkään eroon, siksi olen sitä mieltä, että valtion verotuksen kautta kirkko on osa valtiota, mikä on väärin ja ne on erotettava lopullisesti toisistaan. Nykyinen kirkon omaisuus, eli se valtava maaomaisuus ja kaikki vesistöomaisuus sekä kiinteistöt on siirrettävä kuntien omaisuudeksi ja sen jälkeen kirkko kerätkööt itse rahansa kattamaan toimintansa kulut.

  Tykkää

  1. Tämä asia etenee aivan kyseisen lahkon suunnitelmien mukaan. Hakukoneella löytää toimintaohjeensa, jossa todetaan, kuinka lahkon tarkoituksena on saada omia jäseniään yhteiskunnallisesti mahdollisimman korkeille paikoille, joissa he voivat auttaa lahkoveljiä ja siskoja edelleen samoille paikoille ja etuja omilleen.

   Johan Suomessa on jo nähty pääministerinäkin lahkolainen, joka selitteli lestadiolaisuuttaan parhain päin vuosikausia ja piilotteli ennen viime vaaleja eri tekosyillä poissa eduskunnan kyselytunneilta, koska pelkäsi kysymyksiä suorassa lähetyksessä oman kotiseutunsa Oulun suunnalla tapahtuneista lasten seksuaalisista hyväksikäytöistä.

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: